Browsing: bẫy của các kế hoạch tượng trưng để đối phó với một cuộc khủng hoảng