Browsing: một loạt các kết quả tiêu cực xảy ra cho người lao động