Browsing: tác động đến cách chúng ta tương tác qua các kênh truyền thông xã hội